Meet our team

We are Mothers
We are Grandmothers
We are Homemakers
We are Career Women
We are students

We inspire the world to love Africa like we do…We are CHAKULA B.V.

Caroline Wacheke Murigi
Bilha Njeri
Stella Njeri
Nadine Bloem
Eunice Wangari
Mollyan Wachira
Maurine Muthoni Waikinda
Ann Murugi
Celine Kuria
Karolynn Bachmann
Maurine Mukami
Mildred Isigi Gaitano
2.7.0.3